Ny UV-renseteknik for afværge og grundvand

RemUVe – Et vandbehandlingsanlæg, der sikrer dig rent drikke- og grundvand

RemUVe er et mobilt vandbehandlingsanlæg, der sikrer dig én af vores allervigtigste ressourcer, nemlig vores drikke- og grundvand. RemUVe er udviklet af Insatech og DGE med støtte fra Miljøministeriets MUDP-pulje.

Teknologien er let og omkostningsbesparende for både store og små vandværker at få installeret, drifte og ikke mindst vedligeholde.

Pesticider i vores grundvand er en udfordring, og selv om vi stopper brugen af pesticider i dag, vil det være en stor opgave for vandværkerne at skærme forbrugerne imod de skadelige stoffer de næste 30 år. Derfor har vi udviklet RemUVe! 

RemUVe fjerner pesticider og klorerede opløsningsmidler ved at nedbryde dem til ikke skadelige stoffer. Det sker igennem en Advanced Oxidation Process (AOP), baseret på kraftigt UV-lys kombineret med en yderst nøjagtig dosering af brintoverilte. UV-lyset får stofferne til at oxidere og brintoverilten accelerer denne proces, så de nedbrydes til mindre, ikke skadelige molekyler.

Anlægget er selvjusterende, og både UV-lys og brintoverilte tilpasses automatisk, afhængigt af indholdet af pesticider og klorerede opløsningsmidler, så udgifterne altid holdes på et minimum. Derudover kan anlægget til hver en tid skalere kapaciteten afhængigt af dit behov.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan RemUVe kan reducere eller helt fjerne forurening i din grundvands- eller drikkevandsforsyning

Få en tur i RemUVe

RemUVe

  • Reducerer klorerede opløsningsmidler til under detektionsgrænserne.
  • Reducerer koncentrationen af pesticider til niveauer under detektionsgrænserne samt EU´s grænseværdier.
  • Fuldautomatisk system, der øger og reducerer energiforbruget.
  • Skalerbar kapacitet afhængig af koncentrationen af forurening.

RemUVe giver besparelser

  • Sikrer driften uden større omorganisering af afværgeanlæggene.
  • Lave driftsomkostninger for projekterne.
  • Reducerer driftsomkostningerne for afværgesystemers “pump & treatment”.
  • Reducerer brugen af aktivt kul.
  • Øger kapaciteten automatisk uden at øge omkostningerne.

Bidrager til FNs bæredygtighedsmål

Vores løsning bidrager positivt til flere af FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, men særligt til mål 6 og 12:

RemUVe sikrer god og billig rensning af forurenet drikkevand. Løsningen bidrager dermed til, at det drikkevand forbrugeren modtager, har en høj kvalitet.

Løsningen sikrer en bedre og mere effektiv anvendelse af vores vandressourcer – og skal resultere i en markant reduktion af brugen af aktivt kul ved oprensning af drikkevand.